سال ها طول می کشد تا یک کسب و کار موفق را یک شبه بسازیم

کسب و کار موفق

سال ها طول می کشد تا یک کسب و کار موفق را یک شبه بسازیم دکتر مهدی اسفندیاری ✍️ بخش اول بسیاری افراد چون مارک‌زاکربرگ خالق فیسبوک قبل از رسیدن به هدف خود سالها تلاش کردند برای رسیدن به کسب و کاری که در ذهن دارند قبل از ایجاد و شروع به ساخت آن وقت […]

تحریم فرصت است یا چالش

گریزی به مطلب “زمان درمان اقتصاد بیمار ایران” https://t.me/ecotraders/16272 وقتی که شاخص های حکومتداری خوب(good governance ) را بررسی میکنیم به چنین واژه های برمیخوریم :شفافیف ،حقوق شهروندی ، حقوق اجتماعی و… اگر کمی واقع بین باشیم نمونه های زیادی را در دنیا پیدا میکنیم از مقایسه کره گرفته تا کشورهای آمریکا جنوبی تا بتوانیم […]